JURA Group Polska B.D.H.

Przedstawiciel - Franken-Schotter GmbH & Co. KG

FS31-Wapień Jura Polarblau-szlifowany