JURA Group Polska B.D.H.

Przedstawiciel - Franken-Schotter GmbH & Co. KG

Kamieniołomy

KAMIENIOŁOMY

FRANKEN-SCHOTTER GmbH & Co. KG prowadzi eksploatacje wapieni i dolomitów jurajskich na powierzchni 260 ha w trzech własnych kamieniołomach położonych w przepięknej dolinie Altmühltal, będącej częścią Jury Frankońskiej / Fränkische Alb / w Bawarii.

Previous slide
Next slide

Jest największym w tej części Europy producentem kruszyw i mączek dolomitowych dla budownictwa drogowego, przemysłu szklarskiego i chemicznego.

Previous slide
Next slide

FRANKEN-SCHOTTER jest firmą zakorzenioną w regionie, a będąc grupą przedsiębiorstw zajmujących się pozyskiwaniem zasobów i przetwarzaniem surowców ponosi szczególną odpowiedzialność za oszczędne i wydajne wykorzystanie zasobów oraz ochronę klimatu.

Previous slide
Next slide

We wszystkich decyzjach postępuje zgodnie z zasadami ochrony środowiska i efektywności energetycznej w zakresie planowania oraz procesów i technologii stosowanych w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko, różnorodność biologiczną i krajobraz.

Previous slide
Next slide