JURA Group Polska B.D.H.

Przedstawiciel - Franken-Schotter GmbH & Co. KG

Historia

TROCHĘ HISTORII

JURA Group Polska – Biuro Doradztwa Handlowego w latach 1988 – 2015 roku było biurem handlowym i przedstawicielskim bawarskich kopalń wapieni jurajskich JUMA GmbH & Co. KG z Gungolding/Altmühltal.

W latach 1988 – 1992 Biuro Doradztwa Handlowego było jednym z pierwszych przedstawicielstw niemieckich koncernów z branży górnictwa skalnego w Polsce.

Poprzez budowanie sieci przedstawicielstw i zakładów autoryzowanych wprowadzaliśmy na rynek polski technologie nieinwazyjnego rozszczepiania powierzchni skalnych i konstrukcji betonowych / Porsfeld GmbH
– Ruhstorf ad Rott, Darda GmbH – Blumberg, Vetter GmbH
– Zülpich / oraz nowoczesne systemy ochrony, konserwacji i pielęgnacji kamienia naturalnego i betonu. / Lithofin A.G.
– Wendlingen am Neckar /

W latach 1991 – 2015 JURA Group Polska B.D.H. wraz z JUMA Natursteinwerke KG posiadały na terenie kraju 33 firmy partnerskie i autoryzowane centra dystrybucji płyt i wyrobów z marmurów jurajskich.