JURA Group Polska B.D.H.

Przedstawiciel - Franken-Schotter GmbH & Co. KG

Marmur jurajski w przestrzeni publicznej

Marmur jurajski w przestrzeni publicznej

Bardzo dobre parametry techniczne oraz wysokie walory użytkowe sprawiają, że marmury jurajskie chętnie stosowane są w przestrzeni publicznej w formie okładzin posadzek i zabiegów schodowych, w takich obiektach o wyjątkowo dużym nasileniu ruchu jak : porty lotnicze, galerie handlowe czy obiekty kultu religijnego.

Galerie handlowe

Marmur Jura Gelb

Previous slide
Next slide

Marmur Jura Gelb / Jura Polarblau / grau / Dietfurter Kalkstein

Wysokie parametry techniczne marmuru Jura Gelb*powodują,
że nawet po kilkudziesięciu latach intensywnej eksploatacji
marmur ten zachowuje swoje pierwotne właściwości estetyczne
i eksploatacyjne:
– Gęstość objętościowa: – 2.562 kg/m3, wg PN-EN 1936:2010
– Gęstość właściwa: – 2.746 kg/m3, wg PN-EN 1936:2010
– Nasiąkliwość: – 1,6%, wg PN-EN 13755:2008
– Wytrzymałość na ściskanie: – 115 MPa, wg PN-EN 1926:2007
– Wytrzymałość na zginanie: – 15,6 MPa, wg PN-EN 12372:2010
– Wytrzymałość na zginanie po 25 cyklach badania
mrozoodporności: – 15,3 MPa, wg PN-EN 12372:2010
Obciążenie niszczące przy otworze na kołek dla płyt grubości 3 cm: – 2.150 N, wg PN-EN 13364:2002
___________________
*wg Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK w Krakowie – rok badania 2012

Porty lotnicze, Hotele, Placówki oświatowe, Powierzchnie biurowe

Marmur Jura Gelb / Jura Polarblau / grau /
Dietfurter Kalkstein

Porty lotnicze

Hotele

Placówki oświatowe

Powierzchnie biurowe

Regionalne restauracje i zajazdy

Obiekty kultu religijnego

Wapienie i marmury jurajskie zajmują szczególne miejsce w historii architektury obiektów kultu religijnego w Europie.
Praktycznie przez stulecia, nie licząc architektury drewnianej, kamień był podstawowym budulcem zarówno samych konstrukcji tych obiektów, jak i elementów ich wyposażenia. Dostępność w oparciu o lokalne złoża bloków skalnych, opanowanie technik transportu oraz technologii podziału i obróbki wapienia sprawiły, że pierwszymi budowniczymi mogli być zarówno żołnierze rzymskich legionów, jaki i niewolnicy, czy nawet zwykli chłopi, przyuczani przez sprowadzanych z Rzymu
rzemieślników i kamieniarzy.

Podziwiając ówczesne budowle, ich wielkość i bogactwo zdobień w kamieniu, trudno wyobrazić sobie ile pomysłowości
w rozwoju narzędzi i technik obróbczych, musiano poświęcić, aby efekty pracy tych rzesz architektów i współczesnych im rzemieślników, przetrwały w tak doskonałym stanie do dzisiaj.
Nie mówiąc już o kosztach.

Obecnie, dzięki upowszechnieniu się nowoczesnych technik wydobycia i przerobu kamienia oraz jego ogólnej dostępności,
a tym samym stosunkowo niskiej cenie, kamień naturalny, a szczególnie marmur jurajski jest w zasięgu możliwości finansowych każdego inwestora.

Także, a może szczególnie z uwagi na współpracę Diecezji w Eichstätt / Bistum Eichstätt / datującą się jeszcze z okresu końca lat 70-tych ubiegłego stulecia z diecezjami polskimi, kościół może liczyć na specjalne warunki i bonifikaty w pozyskiwaniu tego materiału.

Dzięki zaangażowaniu się kierownictwa zakładów w pomoc w finansowaniu prac rekonstrukcyjnych obiektów sakralnych powstałych jeszcze za czasów zaborów, wielu obiektom przywrócono dawną świetność w oparciu o ten surowiec.
W dziale PROMOCJE, organizacje kościelne budujące obiekty sakralne w Polsce ze społecznych środków, zawsze mogą liczyć na profesjonalne doradztwo techniczne, a przede wszystkim na specjalne ceny i okresowe rabaty sięgające nawet 50% pierwotnej wartości materiału.

Jeszcze wyższe parametry techniczne Jury Polarblau* niż pozostałych
marmurów powodują, że nawet po upływie setek lat, kamień ten zachowuje swoje pierwotne właściwości estetyczne i eksploatacyjne:
– Gęstość objętościowa: – 2.610 kg/m3, wg PN-EN 1936:2010
– Gęstość właściwa: – 2.728 kg/m3, wg PN-EN 1936:2010
– Nasiąkliwość: – 1,4%, wg PN-EN 13755:2008
– Wytrzymałość na ściskanie: – 89 MPa, wg PN-EN 1926:2007
– Wytrzymałość na zginanie: – 15,7 MPa, wg PN-EN 12372:2010
– Wytrzymałość na zginanie po 25 cyklach badania
mrozoodporności: – 16,0 MPa, wg PN-EN 12372:2010
– Obciążenie niszczące przy otworze na kołek dla płyt
grubości: 3 cm – 2.250 N, wg PN-EN 13364:2002
_________________
* wg Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK w Krakowie – rok badania 2012